جستجو
ساعت
education

راهنمای نصب دات نت فریم ورک 4 :

مطابق تصویر شماره 1، چک باکس I have read and accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

1- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 1

تصویر شماره 2، حالت گرافیکی مراحل نصب و مدت زمان برای پردازش باقی مانده را نمایش می دهد.

2- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 2

مطابق تصویر شماره 3، بر روی دکمه Finish کلیک می کنیم.

3- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 3

راهنمای نصب آی آی اس اکس پرس 8 :

مطابق تصویر شماره 4، چک باکس I have read and accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

نوع محتوا
زبان ها
سایت ها
تقویم
تغییر دسته بندی
تغییر سایت
تغییر زبان سایت