جستجو
ساعت
education

راهنمای نصب دات نت فریم ورک 4 :

مطابق تصویر شماره 1، چک باکس I have read and accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

1- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 1

تصویر شماره 2، حالت گرافیکی مراحل نصب و مدت زمان برای پردازش باقی مانده را نمایش می دهد.

2- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 2

مطابق تصویر شماره 3، بر روی دکمه Finish کلیک می کنیم.

3- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 3

راهنمای نصب آی آی اس اکس پرس 8 :

مطابق تصویر شماره 4، چک باکس I have read and accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

#344

First Content Example

2019/05/17 -01:46:28 admin 253

news
Example content reply

This is your first content in main page. you can login to admin panel and edit or delete this content

click on login, to going in login page.

attachment
14 B
2
نوع محتوا
زبان ها
سایت ها
تقویم
تغییر دسته بندی
تغییر سایت
تغییر زبان سایت